Loading interface...
Winners Semi-Final
Winners Final
Grand Final
top 25 falco
2
GG Luco
3
A
CGN Tru4
2
QLD Ben
3
B
GG Luco
0
QLD Ben
3
C
QLD Ben
3
top 25 falco
2
D
Losers Round 1
Losers Quarter-Final
Losers Semi-Final
Losers Final
Prodigy Ignis
3
Joe
1
F
Doctor A Ness
3
Moon EmanSaur
1
G
CGN Tru4
3
Prodigy Ignis
1
H
top 25 falco
3
Doctor A Ness
0
I
CGN Tru4
1
top 25 falco
3
J
GG Luco
2
top 25 falco
3
K