Loading interface...
Winners Round 1
Winners Quarter-Final
Winners Semi-Final
Winners Final
Nishi-Shinjuku
2
Igaza
0
A
Dongdong
0
meeese
2
B
Noc zakimgmg
0
Yoshi
2
C
Cong
DQ
Nishi-Shinjuku
0
D
G7M
0
PiakPoon
DQ
E
Bobby
2
meeese
0
F
UG DanteQ8
2
Yoshi
1
G
Nishi-Shinjuku
2
G7M
0
H
Bobby
2
UG DanteQ8
0
I
Nishi-Shinjuku
0
Bobby
2
J
Losers Round 1
Losers Round 2
Losers Quarter-Final
Losers Semi-Final
Yoshi
2
Igaza
0
M
PiakPoon
0
Dongdong
DQ
N
Cong
0
Noc zakimgmg
DQ
O
Yoshi
2
meeese
1
P
PiakPoon
0
Cong
DQ
Q
G7M
0
Yoshi
2
R
UG DanteQ8
0
PiakPoon
DQ
S
Yoshi
2
UG DanteQ8
1
T