Loading interface...
Winners Round 1
Winners Quarter-Final
Winners Semi-Final
Winners Final
Amiri
DQ
KOROMO
0
A
TUJ SakuraiKai
0
KoJ SunGouki
DQ
B
Yoho
DQ
KOBORE
0
C
FATE ATIF
2
KOROMO
0
D
LetS
0
Mopuulapo
DQ
E
twitch.tv/ftwilight
2
TUJ SakuraiKai
0
F
Tensei
DQ
KOBORE
0
G
FATE ATIF
0
LetS
DQ
H
twitch.tv/ftwilight
0
KOBORE
2
I
FATE ATIF
2
KOBORE
0
J
Losers Round 1
Losers Round 2
Losers Quarter-Final
Losers Semi-Final
Tensei
0
Amiri
DQ
M
Mopuulapo
0
KoJ SunGouki
DQ
N
KOROMO
2
Yoho
0
O
Tensei
DQ
TUJ SakuraiKai
0
P
Mopuulapo
DQ
KOROMO
0
Q
LetS
DQ
TUJ SakuraiKai
0
R
twitch.tv/ftwilight
0
KOROMO
DQ
S
TUJ SakuraiKai
0
twitch.tv/ftwilight
2
T