Loading interface...
Winners Semi-Final
Winners Final
Grand Final
Grand Final Reset
GS gamera
0
Yuisis Shuaboo
2
A
GS JFK_jp
2
Beesu
0
B
Yuisis Shuaboo
0
GS JFK_jp
3
C
GS JFK_jp
0
GS gamera
3
D
GS gamera
3
GS JFK_jp
2
E
Losers Quarter-Final
Losers Semi-Final
Losers Final
Beesu
1
angel
2
F
GS gamera
2
JCG KINARI
0
G
angel
0
GS gamera
2
H
Yuisis Shuaboo
0
GS gamera
3
I