Loading interface...
Round 1
Round 2
Quarter-Final
Semi-Final
Final
Nishiya
2
Ridley
1
A
Perica
2
Desumo
1
B
LM Lunamado
0
ぷんすこ
2
C
LYC
1
hiko
2
D
simaziro
2
SYGNUSS
0
E
Kei
2
ななさき
1
F
Hauberk
0
noa
2
G
Lucia
2
Oji
0
H
PNG Atelier
2
PLA|Toubashi
1
I
shin
1
Tatsuya
2
J
Yazawa
2
Goa
1
K
Tsumusuto
2
Hoccho
0
L
Compact
2
take
0
M
Nojinko
0
Kento
2
N
Share
2
†ゆうた†
1
O
Kon
2
dok
0
P
Nishiya
2
Perica
0
Q
ぷんすこ
2
hiko
0
R
simaziro
0
Kei
2
S
noa
2
Lucia
0
T
PNG Atelier
0
Tatsuya
2
U
Yazawa
1
Tsumusuto
2
V
Compact
1
Kento
2
W
Share
0
Kon
2
X
Nishiya
2
ぷんすこ
0
Y
Kei
2
noa
1
Z
Tatsuya
0
Tsumusuto
2
AA
Kento
2
Kon
0
AB
Nishiya
2
Kei
0
AC
Tsumusuto
2
Kento
1
AD
Nishiya
0
Tsumusuto
2
AE