Loading interface...
Winners Quarter-Final
Winners Semi-Final
Winners Final
Grand Final
CruiseControl
ASHES|Planetary
DQ
A
zuzu
2
Draidens
0
B
Pu… GaijinWeeb
DQ
What is Life
C
GaijinMai Runis
2
CruiseControl
0
D
zuzu
2
What is Life
1
E
GaijinMai Runis
1
zuzu
2
F
zuzu
3
GaijinMai Runis
2
G
Losers Round 1
Losers Quarter-Final
Losers Semi-Final
Losers Final
Draidens
1
Pu… GaijinWeeb
2
I
What is Life
ASHES|Planetary
DQ
J
CruiseControl
Pu… GaijinWeeb
DQ
K
What is Life
0
CruiseControl
2
L
GaijinMai Runis
2
CruiseControl
0
M