Loading interface...
Winners Quarter-Final
Winners Semi-Final
Winners Final
nezu
2
Terratar
0
A
Matsuda
2
Tsubaki haru
0
B
sabakan
DQ
kronos
C
KouHEY
2
ryosuke
0
D
nezu
0
Matsuda
2
E
kronos
DQ
KouHEY
F
Matsuda
2
KouHEY
0
G
Losers Round 1
Losers Quarter-Final
Losers Semi-Final
Losers Final
Terratar
DQ
Tsubaki haru
J
sabakan
DQ
ryosuke
K
kronos
DQ
Tsubaki haru
L
nezu
ryosuke
DQ
M
Tsubaki haru
DQ
nezu
N
KouHEY
0
nezu
2
O